Качеството не е на висока цена , то е безценно

Сондирането е успешно когато
изберете правилната ръка

АКВА СЪРВИЗ 22

фирма извършваща експертни сондажи за
вода в терени с различна по сложност геология

Ако няма вода, няма живот, няма синьо,
няма зелено. Ние сме тук ЗА ДА ИМА

ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ ГЕОЛОЖКА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ

Експертен Екип

Индивидуален Подход

100 % Успеваемост

100 % Удоволетвореност

Аква Сървиз 22

е фирма извършваща експертни сондажи за вода в терени с различна по сложност геология.
Работим и по двата метода на сондиране  –  с промивка или пневмоударно  .,това гарантира успешното достигане на  заложената проектна дълбочина както в песъчливи  ,така и в скалисти почви.
  Нашето оборудване , инвентар и персонал ни позволява да достигаме и извличаме води до 300 метра дълбочина .
Работим с реномирани и вече доказали се  производители на поливинихлоридни тръби  специално проектирани за изграждане на тръбни кладенци.
Диаметрите, които може да Ви предложим за водочерпателна колона  започват от 125мм и достигат до  250 +мм.
Освен самото изграждане на тръбния кладенец, което включва : Доставка на нужната техниката  ., изкопаване на кладенеца ,  полагане на  водочерпателната колона , посипка  с филц в затрубното пространство – това между (водочерпателната колона и стените на изкопаният кладенец  )., ние извършваме промивка и еърлифт-но почистване на вашето ново водовземно съоръжение.
   Можем  Ви предложим и още услуги свързани с последващите дейности нужни за въвеждането в експлоатация на “сондажа” и обгрижване на вашите нужди от водовземане.
…Какво ще рече  “последваще дейности” и “обгрижване”.?
….
*Последващи дейности*
   Освен изкопаването и полагането на водочерпателната колона се подразбира че ще е нужно по някакъв начин да извличате и доставяте водата от “сондажа” до вашият дом или  резервоар .
За да го направите ще Ви е нужно още да си набавите нужната помпа и да е окомплектовате в съответстние  с вашите лични нужди и особености.
Освен помпа  ще ви е нужно и да изградите  и шахта която да  защитаваща вашият “сондаж ” от природни фактори като проливни дъждове , студове и други които са в състояние да повредят или изведат от строя вашият водоизточник.
Ние може да съдействаме и с това …
– избор , доставка и спускане на помпата.
– изграждане на шахта от различен тип -според особеностите на терена и предпочитанието на клиента.
-изграждане на тръбен път от водоизточника до точка – пожелание на клиента.
-можем да Ви предложим и изграждане на резервоар където да складирате и натрупвате количества с вода.
…Това също е честа  практика  в райони с нисък дебит на подземните води.Решението е или по дълбок сондаж до достигане на следващите водоносни хоризонти или  по- продължително водовземане от вече достигнатите такива.Избора в повечето слючай е резервоар заради по- ниската себестойност  (нека да не забравяме ,че има райони в страната които са със сравнително дълбоки водни хоризонти – 120-150 метра ) и в тези случаи клиентите ни предпочитат да водовзимат от плитките подпочвени води, които в последствие отвеждат и  събират в резервоари .Така в случай на силно засушаване винаги в него могат да добавят от други източници (водоноска ., ВиК мрежа ., дъждовна вода от покрива и др.) и така да обезпечат своите нужди .

  * “Обгрижване”
Ние може да Ви предложим и допълнителни услуги свързани с подобряване на качеството на вода и максимално ефективното и  приложение според вашите нужди.
Ние разполагаме с екип от специалисти които  ще изградят  интелигентни системи за поливане на вашия добре аранжиран двор или на вашата овощна градина  .,  ще снабдят и обезпечат басейна Ви с пречистена и предварително третирана вода.
А за нуждите на домакинството Ви можем да  предложим и решения за пречистване чрез обратна осмоза , омекотяване  и допълнително третиране.

Николай Георгиев

Собственик

Висше Образование, КММ,
ВВМУ Н.Й.Вапцаров, Варна

Стефан Бойков

Управител

Средно Специално Образование,
Гимназия по машиностроене, Варна

Сондиране

Здравейте приятели….!
В следващите няколко слайда ще намерите информация свързана с процеса на изграждане на един тръбен кладенец.

АКВА СЪРВИЗ 22

Проучване

Има различни методи и подходи за търсене и локализиране на подземни води. Някой от тях са съвременни и при процеса се използват модерни технически средства, други – познати на човечеството още от дълбока древност, а трети са базирани на сведения при провеждане на хидрогеоложки проучвания.

Ние от “ Аква Сървиз 22“ сме на становище, че всеки един от начините може да бъде приложен и резултатен. Избора го оставяме на Вас, а в него можем да ви помогнем със специалист в съответното направление.

Документация

За сондажа е необходимо Разрешение за изграждане на кладенец от съответната Басейнова дирекция.

И в това можем да сме Ви полезни, да Ви заменим или съдействаме при оформянето на нужните разрешителни процедури

Договор

Възлагане на техническото задание и сключване на договор с нас - Именно това гарантира коректното отношение и изпълнение на извършените от нас дейности и услуги

Доставка

Позициониране На Нужната Техника И Оборудване

АКВА СЪРВИЗ 22 се грижи за цялата логистика

Изкопни работи

Начало на изкопните работи, залагане на утайници за промивната течност и начало на пробиване на техническият отвор до водоносният хоризонт/ заложен в проектната дълбочина.

АКВА СЪРВИЗ 22 се грижи за цялата логистика

водочерпателната
колона

Всяка такава е различна и се определя според заданието, условията и нуждите на клиента.
Тръбният кладенец може да бъде прост едноколонен или сложен в комбинация с различни по брой , диаметър и структура тръби .

АКВА СЪРВИЗ 22 се грижи за цялата логистика

Посипка
в затрубното пространство

В зависимост от особеностите на проекта – може да бъде просто фракция на речен камък или комбинация от такъв с различни добавки способстващи за продължителната и безпроблемна експлоатация на съоръжението.

АКВА СЪРВИЗ 22 се грижи за цялата логистика

Промивка и привеждане В Готовност за експлоатация

Ще направим това за вас , съобразено и изпълнено според конкретните условия на вашият случай.

АКВА СЪРВИЗ 22 се грижи за цялата логистика

доставка и водовзимане с потопяема помпа

Ще сме Ви полезни и с това, ако го възложите на Нас.
Ще Ви консултираме и помогнем да направите най-добрия избор според предпочитанията и особеностите на съоръжението Ви.
Работим с доказали се доставчици на такова оборудване ,така че това ще гарантира вашето дълго и безпроблемно водочерпане.

Изграждане на сервизна яма

осигуряваща защита и подходящи условия за експлоатация на вашият сондаж и оборудване.

Отново съобразено според възможностите , условията и желанията на клиента тя може да бъде изпълнена от нас за вас в кратки срокове на достъпна и конкурентни цени.

Аква сървиз …. Задание за нас – ВОДА за Вас!!!АКВА СЪРВИЗ 22
Свържете се с нас

Свържи се с Нас

Име
Фамилия
Електронна Поща
Съобщение
Съобщението ви е изпратено успешно!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.