Проект №7: Комбинирано Мокро с Пневмо-ударно сондиране 39 м, с Долина

Метод на пробиване – „мокро“ и „пневмо-ударно” пробиване – 222 мм Диаметър на положени тръби – 140 мм